SEOUL NATIONAL UNIVERSITY

FACULTY OF LIBERAL EDUCATION

PEER TUTORING

함께 가르치고 배우는 즐거움

공지사항Notice

HOME  >  알림마당  >  공지사항
피어튜터링 전용 세미나실(61동 109호) 사용 안내(예약상황)
  • 관리자
  • |
  • 572
  • |
  • 2016-03-14 13:58:29
안녕하세요.

기초교육원(61동) 109호 세미나실이 3월 14일(월)인 오늘부터 개방됩니다. (오전 9시-오후 6시)

사용을 위해서는 peertutoring2011@gmail.com으로 연락주시기 바랍니다.

아래에는 현재까지 예약상황입니다. 


<61동 109호 예약상황>
피어튜터링 세미나실A:  5/13(금)오전 13:00-15:30(황경환)
                           5/13(금) 16:00-18:00 (김다솜)

                           5/20(금)오전
13:00-15:30(황경환)
                           5/20(금) 16:00-18:00 (김다솜)

                           5/27(금)오전
13:00-15:30(황경환)
                           5/27(금) 16:00-18:00 (김다솜)

                           6/3(금)오전
13:00-15:30(황경환)
                           6/3(금) 16:00-18:00 (김다솜)

                           6/10(금)오전
13:00-15:30(황경환)
                           6/10(금) 16:00-18:00 (김다솜)

                           6/17(금)오전
13:00-15:30(황경환)
                           6/17(금) 16:00-18:00 (김다솜)

피어튜터링 세미나실B: 
                          5/13(금)오전 9:30-11:30,
                          5/20(금)오전 9:30-11:30,
                          5/27(금)오전 9:30-11:30,
                          6/3(금)오전 9:30-11:30,
                          6/10(금)오전 9:30-11:30,
                          6/17(금)오전 9:30-11:30


피어튜터링 세미나실C: (현재 예약 없음)

피어튜터링 세미나실D: (현재 예약 없음)
이전글 6시 이후 피어튜터링 공간마련에 대하여...
다음글 2016년 1학기 튜터-튜티 배정
비밀번호 입력
비밀번호
확인
비밀번호 입력
비밀번호
확인